ทฤษฎีบันได 9ขั้น สู่ความพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงสอนให้จน
หลายคนคิดว่าทำเกษตรพอเพียงแล้วต้องจน ต้องปลูกผักปลูกหญ้ากินแล้วถึงจะเข้าถึงพอเพียง ต้องมีกะตอบหลังเล็กๆ ที่แสดงถึงความยากจนถึงจะเป็นคนที่พอเพียงไม่สนใจอะไรอีกแล้วตัดขาดจากโลกทั้งหมด หลายคนจึงหันหลังให้กับความพอประมาณ ความมีเหตุผล และไม่สนใจภูมิคุ้มกันในตัวเอง เอาระบบเงินเป็นตัวตั้ง ซึ่งบางคนหาเงินได้มาก แต่สร้างความั่งคั่งและยั่งยืนไม่ได้ และอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดไปก็ได้
หากตอนนี้ถ้าจะให้นึกถึงบุคคลหรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด เราอาจจะลืมบุคคลหรือองค์กรที่ร่ำรวยที่สุดที่ในประเทศไป เป็นองค์กรมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ กำไรสุทธิมากกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี มีธุรกิจหลากหลายครอบครุมทุกกิจกรรมที่กี่ยวข้องกับชีวิต
ทำไมจึงสำเร็จน่ะหรือ เพราะอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ การลงมือทำ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือที่ผ่านมาเป็นเพราะความคิดเรากันแน่ที่จน?